Du er her:

Projekt: Strengthening the Disability Movement in Ghana, Phase III

Organisation: Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Dansk Handicap Forbund, Landsforeningen LEV
Geografisk område: Ghana
Beløb: 19.964.607 kr.
Periode: Juli 2015 - december 2018

Projektet er sidste fase i et længerevarende fælles samarbejde mellem fem ghanesiske handicaporganisationer og deres respektive danske søsterorganisationer med hensigten at styrke den samlede handicapbevægelse i Ghana. Den afsluttende tredje fase sigter mod at øge effekten og bæredygtigheden af tidligere indsatser på tre hovedområder: forankring af et handicapvenligt politisk klima, og i særdeleshed fremme af adgang til offentlige handicapydelser; konsolidering af organisationernes kapacitet på distriktsplan og i de nationale bestyrelser; samt spredning af donorbase og økonomisk bæredygtighed lokalt og nationalt. Dette vil blive søgt opnået gennem en række forskellige strategier, bl.a. ved øget brug af medier og erfaringsudveksling mellem distrikter. Herudover vil udbredelse af gennemprøvede handicap-specifikke interventionsmodeller (bl.a. rehabilitering, tegnsprogstolkning, fysisk tilgængelighed, forældregrupper) støtte op om hvert af de tre hovedområder.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.