Du er her:

Projekt: Styrkelse af døves deltagelse i den ghanesiske handicapbevægelse

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Ghana
Beløb: 156.691 kr.
Periode: Maj - juni 2013

Aktiviteten har til formål at styrke GNAD’s deltagelse i den næste fase af den ghanesiske handicapbevægelses fællesprojekt. Ved at inddrage GNAD’s bestyrelse i beslutningsprocessen og projektdesign sikres den demokratiske legitimitet og folkelige forankring i organisationen. Derudover skal der udføres en struktureret erfaringsindsamling fra det nuværende projekt både på distriktsniveau og nationalt niveau samt laves kapacitetsvurdering af GNADs organisatoriske kapacitet til at implementere GNAD’s projektkomponenter.


Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.