Du er her:

Projekt: Transnational Capacity Building Project for Deaf Associations – Inception phase

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Ghana
Beløb: 567.824 kr.
Periode: Juli - november 2015

Denne intervention er den første fase af en planlagt længerevarende intervention. Ideen er at bygge videre på de gode erfaringer DDL og GNAD har opnået i at styrke GNAD og arbejdet for at sikre døves rettigheder i Ghana. Erfaringerne, som GNAD har opnået, vil blive spredt videre til nabolandene omring Ghana og styrke døveforbundene i Elfenbenskysten, Mali, Niger og Togo. WFD har tidligere haft et projekt i Vest- og Centralafrika, hvorfra der er opsamlet erfaringer og udarbejdet anbefalinger. Denne intervention følger op på disse anbefalinger ved at etablere et partnerskab mellem 6 organisationer i Syd, udarbejde kontekst- og kapacitetsanalyser af døveforbundene, formulere handlingsplaner for kapacitetsopbygningen af døveforbundene, teste ToT modellen i et udvalgt land, og teste forskellige platforme/værktøjer for kommunikation og distribution af information samt viden gennem videoer med tegnsprog.

Handlingsplanerne og læringen fra afprøvningen af forskellige interventionsmodeller vil danne grundlag for den næste fase, som forventes at fremme erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af landene for at opnå synergieffekter. Systematiseringen af dette arbejde bliver forankret i WCARS, som er et eksisterende regionalt samarbejdsorgan for døveforbundene i Vest- og Centralafrika.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.