Du er her:

Partneridentifikation: Identifikation af udviklingsmuligheder for Psoriasisbehandling

Organisation: Psoriasis Foreningen
Geografisk område: Kenya
Beløb: 55.437 kr.
Periode: April 2019

Formålet med partneridentifikationen er at diskutere mulighederne for samarbejde/støtte til udviklingsprojekter der kan bedre vilkårene for de estimerede 1,5 millioner mennesker i Kenya der lider af den kroniske hudsygdom psoriasis. Kenya er valgt da der allerede eksistere en mindre organisation, hvorfor det vurderes at der vil være større mulighed for at få gennemslag for de projekter der måtte blive aftalt.

 Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.