Du er her:

Projekt: Strengthening the Organisational capacity of AFUB - phase II

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Kenya
Beløb: 389.756 kr.
Periode: April - september 2018

Dette projekt bygger på et netop afsluttet projektsamarbejde mellem Dansk Blindesamfund (DBS) og African Union of the Blind (AFUB), såvel som på mange års formelt og uformelt samarbejde i forhold til organisationsudvikling af AFUB. Projektet har til formål at styrke AFUB’s organisatoriske bæredygtighed.

Dette vil blive gjort gennem tre mål:

1) at styrke AFUB’s governance og ledelsessystemer,

2) at forbedre udviklingen, mobiliseringen og styringen af AFUB programmer, og

3) at forbedre AFUB’s kommunikation og public relations.

Dette vil blive gjort gennem flere tiltag. Medarbejderne vil blandt andet tilegne sig viden om rapportering og monitorering, hvilket vil forbedre deres evner til at følge op på projekter og give klare rapporter omkring opnåede resultater. I denne henseende vil AFUB og DBS vil sammen gennemføre en firedags workshop fokuseret på læring og partnerskab. Yderligere vil der blive udviklet en manual til bestyrelsen, der tydeligt fremlægger opgaver og ansvarsområder i forhold til ledelse af organisationen. Til sammen er det forventet, at dette vil gøre AFUB til en ønskværdig partner for flere organisationer og virksomheder, og på den måde styrke AFUB som organisation, både teknisk og økonomisk.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.