Du er her:

Projekt: Strengthening the Organisational capacity of AFUB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Kenya
Beløb: 199.962 kr.
Periode: Januar - juni 2017

Dette projekt er en del af en samlet trinvis proces henimod, at AFUB får opbygget deres interne systemer i forhold til kommunikation og finansiel bæredygtighed. Projektet er udviklet i samarbejde med AFUB og i koordination med deres øvrige nordiske samarbejdspartnere. Projektet har to overordnede mål 1) at have klare linjer i AFUB for intern og ekstern kommunikation og implementere efter disse, og 2) at AFUB bliver styrket i forhold til finansiel bæredygtighed. Herunder vil AFUB vedtage deres kommunikations politik og deres ressource-mobiliserings strategi og implementere nye elektroniske systemer indenfor kommunikation og informations styring.

Projektet står ikke alene, men skal ses som en del af en proces, hvor konkrete elementer, der er blevet identificeret som prioriteter bliver adresseret. Sideløbende med dette projekt støtter DBS 2/3 af den nye direktørs løn, så der er mulighed for, at han/hun kan starte sit arbejde uden fra første dag at skulle fundraise 100% af sin egen stilling også.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.