Du er her:

Aktivitet: South to South ICT capacity building

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Liberia
Beløb: 125.697 kr.
Periode: Februar - maj 2018

Formålet med aktiviteten er at sikre, at ressource personer i CAB (Liberian Christian Association of the Blind) kan udføre deres arbejde med brug af IT, uden at være afhængige af seende assistance.

To lærere fra Ghana Blind Union, med speciale i at undervise mennesker med synshandicap i IT, vil rejse til Liberia i løbet af det første kvartal i 2018. I Liberia vil de gennemføre et 5 ugers undervisningsforløb i IT med fokus på Microsoft Office Excel, Outlook og Word, talesyntesen JAWS og brug af internettet. Deltagerne vil være CAB projektkoordinator, 4 CAB bestyrelsesmedlemmer, 5 lærere fra CAB’s nationale rehabiliteringscenter og 2 studerende fra dette center. Der vil blive indkøbt to computere, som vil blive brugt i undervisningen på rehabiliteringscentret efterfølgende. Den forøgede kapacitet indenfor IT vil øge kvaliteten af aktiviteterne i det igangværende projektsamarbejde mellem CAB og DBS.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.