Du er her:

Forundersøgelse: Fact finding mission to Liberia

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Liberia
Beløb: 85.180 kr.
Periode: Maj - juli 2016

På baggrund af en række positive samarbejdsindsatser over de seneste to årtier, er det et gensidigt ønske mellem Dansk Blindesamfund og blindeorganisationen i Liberia – Liberia Christian Association of the Blind (CAB) – at indlede et egentligt projektsamarbejde og partnerskab. Formålet med forun-dersøgelsen er at få udarbejdet en kontekstanalyse, en problemanalyse, en interessentanalyse og en risikoanalyse i forhold til synshandicappedes vilkår og udfordringer i Liberia - samt en organisations analyse af CAB, således at organisationen, på bedste vis, kan inkluderes som ny partner i DBS’s
portefølje. Desuden er formålet at afklare og afstemme forholdene omkring partnerskabet mellem DBS og CAB, således at et fælles Memorandum of Understanding kan udvikles og underskrives.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.