Du er her:

Projekt: CABacity in Liberia

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Liberia
Beløb: 1.074.972 kr.
Periode: Februar 2017 - december 2019

Samarbejdet mellem Dansk Blindesamfund (DBS) og Liberian Christian Association of the Blind (CAB)har eksisteret i mere end 18 år. I juli blev der underskrevet en formel samarbejdsaftale, der danner grundlaget for dette første egentlige projektsamarbejde af 2 ½ års varighed. Projektet fokuserer i særdeleshed på kapacitetsopbygning af organisationen, med vægt på ledelsesmæssige, finansielle og administrative områder. Herudover er fokus lagt på fortalervirksomhed nationalt og lokalt, samt på ”empowerment” af medlemmer gennem træning og læring, hvilket sker gennem etableringen af en fond, der støtter lokale initiativer i 4 udpegede lokalafdelinger. Træning i ”Orientation and Mobility” af en gruppe udvalgte medlemmer vil støtte op om aktiviteter og bidrage til en generel styrkelse af organisationen på lokalt plan. Projektet er første trin i et forventet længerevarende partnerskab mellem DBS og CAB.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.