Du er her:

Projekt: Capacity Project Reloaded

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Liberia
Beløb: 3.059.192 kr.
Periode: december 2019 - december 2021

På baggrund af en langt overvejende positiv evaluering af eksisterende projekt (HP 121-123), fortsættes og udvides projektet til at inkludere fire nye lokalafdelinger. Projektet fokuserer på: - at styrke og konsolidere CAB som en organisation drevet af styrkede og aktive medlemmer, - at advokere overfor nationale og lokale beslutningstagere for implementering af lovgivning relateret til uddannelse og tilgængelighed og general støtte til organisationen, samt – ”empowerment” af medlemmer gennem træning og læring, herunder træning i mobilitet samt via fortsættelse af en fond, der støtter lokale initiativer og bidrager til styrkelse af de i alt otte lokalafdelinger involveret i projektet. Det nye projekt vil løbe parallelt med det eksisterende i en syv måneders periode. De fire lokalafdelinger i det eksisterende projekt vil først involveres i nye aktiviteter efter august 2019.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.