Du er her:

Aktivitet: Frontrunners, A Deaf International education programme

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 320.738 kr.
Periode: september 2018 - maj 2019

Sammen med samarbejdspartneren i Rwanda (Rwanda National Union of the Deaf), søges om støtte til at kunne sende to yngre døve ledere på et internationalt kursusforløb på døves højskole Castberggård i Danmark. Kurset, der strækker sig over 9 måneder (fra september 2018 til maj 2019), er særligt tilrettelagt for døve og der undervises på tegnsprog, hvorfor det ikke er nødvendigt at medbringe tolk fra Rwanda. På Frontrunners arbejder man med tegnsprog og døves kultur, ledelse (organisationsarbejde), projektledelse, menneskerettigheder, FN’s Handikapkonvention og kommunikation.

De to døve deltagere, der har gennemført denne uddannelse, vil få meget bedre forudsætninger for at tage aktivt del i projektarbejdet i RNUD (som en del af den næste projektfase) og i RNUD, når de vender hjem. De vil kunne styrke RNUD’s arbejde på centrale områder, herunder at gennemføre træningsforløb, ledelse, projektledelse, informationsarbejde samt lobby- og interessevaretagelse. Det er aftalt, at de to før kurset indgår kontrakt om at arbejde for RNUD i minimum 2 år efter endt kursusforløb.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.