Du er her:

Aktivitet: Korttidskonsultent til strategiudvikling

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 183.091 kr.
Periode: Marts - april 2019

RNUD (Rwanda National Union of the Deaf) har i samarbejde med DDL første fase af et længerevarende projektforløb. Et af punkterne i aktivitetsplanen er at udvikle strategier for tegnsprogsundervisning målrettet tegnsprogstolke, andre døve, samfundsinstanser (hospital og skole m.v.) samt andre interessenter. Strategierne vil danne grundlag for det videre arbejde i projektet og ligeledes være en del af dokumentationsgrundlaget i den kommende ansøgning til den næste fase.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.