Du er her:

Aktivitet: Organizational capacity building of districts and advocacy of NOUSPRs national administration

Organisation: Landsforeningen SIND
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 199.327
Periode: Januar - december 2018

Denne ansøgning vedrører det andet projekt i vores samarbejde med National Organization of Users and Survivors of Psychiatry in Rwanda (NOUSPR) i Rwanda.

Projektet fokuserer, ligesom det første projekt, på at udvikle NOUSPRs organisation; her er det distrikterne projektet målrettes imod. Gruppen af frivillige ledere i NOUSPRs self-help groups (SHG) forøges for at kunne imødekomme den stigning, der har været i NOUSPRs medlemskab. De frivillige ledere trænes i deres 'peer to peer'-opgaver i de psykisk sårbares hjem og omgivende samfund - med henblik på at styrke og forbedre indsatsen for medlemmernes recovery proces. Samtidig styrkes advocacyindsatsen i forhold til Ministry of Health.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.