Du er her:

Aktivitet: Review of the project “New Deal – Parent for Active Advocacy” and Capacity Assessment of Tubakunde

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Rwanda
Beløb: 187.892 kr.
Periode: 2015

LEV og Tubakunde afsluttede projektsamarbejdet ’New Deal – Parents for Active Advocacy’ medio 2014. Meget er lykkedes tilfredsstillende og Tubakundes position som fortaler for mennesker med udviklingshæmning blev med projektet styrket betydeligt. Organisationen er således nationalt anerkendt talerør for målgruppen i dag og har en betydelig medlemsbase (alt 17 organisationer).

Desværre bød projektperioden også på udfordringer ift politisk ledelse og daglig styring af Tubakunde. Udfordringerne, der er nærmere beskrevet under B2 kulminerede med en ekstraordinær Generalforsamling juni 2014, hvor en ny bestyrelse blev valgt og splittelse af Tubakunde dermed undgået. LEV anerkender dette vigtige skridt og ønsker derfor at fortsætte samarbejdet med Tubakunde i videst mulige omfang. Det er derfor relevant med en ekstern undersøgelse af organisationens kapacitet med fokus på flg: 1:resultater og læring ifm New Deal projektet; 2: aktuel kapacitet hos den politiske og administrative ledelse; 3: relevante fokusområder i et fremtidigt projektsamarbejde mellem LEV og Tubakunde.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.