Du er her:

Forundersøgelse: Første besøg til afklaring af indgåelse af partnerskab

Organisation: Landsforeningen SIND
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 21.141 kr.
Periode: November 2015

SIND Mental Health aflægger et besøg hos NOUSPR i Rwanda for at få afklaret, om der er en fælles interesse for at indgå i et partnerskab. Hvis dette er tilfældet afklares det, hvor NOUSPR har deres største udfordringer, og om det er et område SMH kan indgå et partnerskab omkring. En strategi for det videre samarbejde vil blive påbegyndt.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde