Du er her:

Forundersøgelse: Pre-study for a DDL-RNUD cooperation project

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 85.335 kr.
Periode: Marts - juni 2017

Forundersøgelsen skal afdække hvilke muligheder der er for et samarbejde mellem DDL og RNUD og hvilke områder det kommende projekt skal fokusere på. Overordnet set forventes der følgende komponenter: 1. Kapacitetsopbygning af RNUD på nationalt niveau og lokalt niveau (gennem 3 eksisterende og 3 nye lokalafdelinger). 2. Fortalervirksomhed med henblik på at få anerkendt samt fremme kendskab til og brug af rwandisk tegnsprog. Derudover også generel awareness raising omkring døves situation og menneskerettigheder på nationalt og lokalt niveau. 3. Opkvalificering af tegnsprogstolke, som skal bidrage til at døve får bedre muligheder for at blive inkluderet i det rwandiske samfund. Det kommende projekt (første fase) forventes at løbe over 2 år.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde