Du er her:

Forundersøgelse: Pre-study Uwezo & SUMH

Organisation: Sammenslutningen af Unge med Handicap
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 94.984 kr.
Periode: Februar 2019 - maj 2019

Denne forundersøgelse har til formål at undersøge muligheden for et partnerskabsprojekt mellem UWEZO og SUMH. Selve besøget vil indeholde forskellige workshops og field visits, for at alle får en bedre forståelse af konteksten og organisationerne. Vi vil undersøge, hvorledes et fremtidigt samarbejde ville kunne tage form, hvad et samarbejde ville skulle fokusere på, og hvordan begge partnere ville kunne bidrage ligeligt til udførelsen af det. Derudover vil vi have en række workshop, der har til formål at danne grundlag for et fremtidig projekt, så udarbejdelsen af dette bliver lavet i fællesskab.

 Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.