Du er her:

Projekt: DREAM – Disability Rights, Empowerment, Awareness, Mobility

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Rwanda
Beløb: 4.997.813 kr.
Periode: Oktober 2017 - september 2020

Projektet har til formål at sikre inklusion og lige muligheder for mennesker med synshandicap i Rwanda.

Særligt sigtes der mod at styrke 15 RUB lokalafdelinger i 12 distrikter, samt styrkelse af det politiske arbejde nationalt, så RUB kan advokere effektivt på medlemmernes vegne. Tematisk arbejdes der for at forbedre adgang til uddannelse for børn med synhandicap og at fremme medlemmernes sociale og økonomiske vilkår ved at sikre dem træning og adgang til lokale ressourcer, og ved at engagere familier og lokalsamfund. Udvikling og testning af ”læringsmodeller” samt ny viden omkring relevante interventioner indenfor uddannelse og beskæftigelse vil blive brugt strategisk til at påvirke myndigheder og andre relevante aktører med henblik på implementering af gældende politikker og inklusion i ”mainstream” programmer og services. Et øget samarbejde med bl.a. paraplyorganisationen NUDOR vil blive etableret i den henseende. Fokus på bæredygtighed er desuden gennemgående i projektet via udveksling af erfaringer, ”peer support” og ToT træning, samt intensiv fundraising.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.