Du er her:

Projekt: Duharanire iterambere (strive for development)

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Rwanda
Beløb: 3.176.482 kr.
Periode: August 2019 – juli 2022

Hovedtemaet i dette projekt er at styrke døves rettigheder i Rwanda samt på forskellig vis at fremme Rwandas tegnsprog (RSL) Der arbejdes på flere områder i denne henseende:

Der skal advokeres for anerkendelse af Rwandas tegnsprog, udvikles tidsvarende og standardiseret undervisning i RSL herunder udvikles brugbart og gennemtestet materiale, udvikles rammer til tolkeuddannelse i samarbejde med University of Rwanda, samt udvikles på RNUD’s arbejde i to udvalgte distrikter.

Eftersom dette projekt er det 2. i et forventet længere partnerskab, hvor der første projekt kun har været af 18 måneders varighed, arbejdes også på at videreudvikle og konsolidere den grundlæggende kapacitetsopbygning, som var det første projekts hovedformål på forskellige niveauer: RNUD’s personale skal have udviklet deres administrative færdigheder yderligere, RNUD’s kapacitet til at udføre fortalervirksomhed skal styrkes gennem træning og etablering af en advocacy committee, som får ansvaret for fortalervirksomheden i projektperioden, RNUD’s ledere på nationalt og distrikts niveau skal have adgang til materialer, policies og andre relevante ressourcer på Rwandas tegnsprog, ligesom RNUD’s medlemmer og eksterne interessenter skal have mere og bedre adgang til viden om og informationer fra RNUD gennem en udvikling af organisationens medier.

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.