Du er her:

Projekt: Duharanire iterambere (Strive for development)

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Rwanda
Beløb: 5.023.383 kr.
Periode: Januar 2014 – december 2016

Projektet er den første fase i et længerevarende samarbejde mellem Rwanda National Union of the Deaf (RNUD) og Danske Døves Landsforbund (DDL). Denne fase har fokus på at opbygge et solidt grundlag for de næste faser, fokus vil være derfor på at opbygge en administrativ kapacitet på RNUD’s hovedkontor i Kigali, udvikle interne procedurer og retningslinjer, styrke organisationens kommunikation til medlemmerne på tegnsprog. Der skal også udvikles strategi for kapacitetsopbygningen og rettighedsarbejdet i distrikterne for at sikre døves adgang til serviceydelser på distriktsniveau.

I relation til rettighedsarbejdet vil RNUD fokusere på at udvikle en strategi for anerkendelsen af rwandisk tegnsprog og implementere denne strategi i forbindelse med International Week of the Deaf i september 2018. Erfaringerne herfra indgår i arbejdet med at udvikle strategier for døves adgang til f.eks. uddannelse, beskæftigelse og sundhed; disse strategier vil blive implementeret i den næste fase.

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er vigtig for at sikre døves deltagelse i samfundet. Derfor vil RNUD arbejde tæt sammen med University of Rwanda med at designe og udvikle et pensum til en tolkeuddannelse og sikre opbakning fra undervisningsministeriet, således at en tolkeuddannelse kan påbegyndes i næste fase.

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.