Du er her:

Projekt: Empowerment project, Rwanda Union of the Blind

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Rwanda
Beløb: 5.023.383 kr.
Periode: Januar 2014 – december 2016

Projektet har til formål at sikre inklusion og lige muligheder for mennesker med synshandicap i Rwanda. Projektet har fokus på at øge kendskabet til dét at leve med et synshandicap og på at nedbryde de mange barrierer mennesker med synshandicap oplever i deres hverdag.

I projektet arbejdes der både på lokalt og nationalt niveau med at sikre blinde og svagsynedes rettigheder. I Rwanda Union of the Blind’s (RUB) lokalafdelinger arbejdes der med at forbedre medlemmernes sociale og økonomiske vilkår ved at sikre deres uafhængighed og sikre dem adgang til lokale ressourcer. Der er fokus på at inddrage familier og lokalsamfundet i dét arbejde. RUB vil også øge medlemmernes adgang til juridisk rådgivning.

Der er i projektet også fokus på at styrke RUB nationalt ved at uddanne ledere og styrke det politiske arbejde. På nationalt niveau samarbejdes der med handicapbevægelsen med temaer som adgang til uddannelse og rehabilitering.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.