Du er her:

Forundersøgelse: Exploring project partnership between SLAB and DAB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Sierra Leone
Beløb: 115.075 kr.
Periode: Marts-maj 2018

På baggrund af positiv erfaring med samarbejde i mindre skala i løbet af 1990’erne – samt planer fra Dansk Blindesamfunds side om at igangsætte nye projektpartnerskaber - er det et gensidigt ønske mellem Sierra Leone Association of the Blind (SLAB) og DBS at indlede et egentligt projektsamarbejde og partnerskab. Formålet med forundersøgelsen er at få udarbejdet en kontekstanalyse, en problemanalyse, en interessentanalyse og en risikoanalyse i forhold til synshandicappedes vilkår og udfordringer i Sierra Leone - samt en organisations analyse af SLAB, således at organisationen på bedste vis kan inkluderes som ny partner i DBS’ portefølje. Desuden er formålet at afklare og afstemme forholdene omkring partnerskabet mellem DBS og SLAB, således at et fælles Memorandum of Understanding kan udvikles og underskrives.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.