Du er her:

Partneridentifikation: Partner Identification in Sierra Leone

Organisation: Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Geografisk område: Sierra Leone
Beløb: 64.871 kr.
Periode: Maj-september 2019

Formålet med denne partnerskabsidentifikation er at udforske muligheden for, at SUMH kan opbygge et partnerskab i et nyt samarbejdsland, nemlig i Sierra Leone. Ligeledes er det formålet at undersøge muligheden for et fremtidigt samarbejdsprojekt og klarlægge hvilke fokusområder og mål, dette ville indeholde. Denne proces vil blive faciliteret via workshops og møder, hvor forskellige projektredskaber vil blive beskyttet for at opnå forståelse af de respektive organisationer - herunder deres visioner, kapaciteter og hvilke behov et kommende projektsamarbejde vil kræve. Denne partneridentifikation vil danne grundlaget for en forundersøgelse senere på året (2019).

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.