Du er her:

Aktivitet: Review and Capacity Assessment — ESAU/DEA

Organisation: Dansk Epilepsiforening
Område: Uganda
Beløb: 126.509 kr.
Periode: September - november 2014

Dansk Epilepsiforening og Epilepsy Support Association Uganda har arbejdet sammen siden 1998. Det nuværende Danida projekt "Bringe Epilepsi ud af skyggen i Uganda" udløb i juli 2014, men en udgiftsneutral forlængelse til udgangen af december 2014 er givet betinget at dette review bevilges. Et miniprojekt støttet af DH udløber ved udgangen af 2014.

Reviewet vil omfatte undersøgelse af Epilepsy Support Association Uganda kapacitet og bæredygtighed samt opnåede resultater og erfaringer høstet i projektsamarbejdet siden 2004. På dette grundlag skal det vurderes, hvordan en realistisk, læringsbaseret og omkostningseffektiv exit strategi kan udvikles og implementeres. Samtidig skal reviewet give anbefalinger på, hvordan Epilepsy Support Association Uganda udvikler sig i forhold til de organisatoriske udfordringer, som Epilepsy Support Association Uganda og Dansk Epilepsiforening påpeger i forbindelse med mobilisering af unge og fastholdelse af aktive medlemmer. Fokus på fremtidig og strategisk støtte til søsterorganisationer for Dansk Epilepsiforening er også omfattet af reviewet.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.