Du er her:

Aktivitet: Review of Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID) and its collaboration with the National Organisation LEV

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Uganda
Beløb: 168.000 kr.
Periode: August - oktober 2013

LEV og UPPID har arbejdet sammen siden 1998. Afslutningen af det seneste Danidastøttede projekt JOMBOLA (J.nr. 104.N.311.b.2.) den 30. juni 2013 samt et nyligt afslag fra Handicappuljens Bevillingsudvalg på et 30 måneders projekt bl.a. med fokus på styrkelse af UPPID’s legitimitet blandt de 10,000 nye medlemmer, danner afsæt for denne ansøgning om et teknisk review af UPPID og samarbejdet med LEV.

Reviewet vil omfatte undersøgelse af opnåede resultater og læring høstet i projektsamarbejdet siden 2003 (med særligt fokus på 2010-2013) samt UPPIDs aktuelle kapacitet og væsentligste udfordringer vedr. især politisk og administrativ ledelse, samspillet mellem ledelse og medlemsgrupper samt forvaltning af økonomiske ressourcer.

På dette grundlag skal det vurderes, hvordan en realistisk, læringsbaseret og omkostningseffektiv exit strategi kan udvikles og implementeres. Så vidt muligt i samspil med det igangværende miniprojekt ”Self-Advocacy in Action” (MP296), der drejer sig om at involvere og give indflydelse til udviklingshæmmede selv.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.