Du er her:

Aktivitet: Role of Civil Society and AID Effectiveness og Monitoreringskursus

Organisation: Landsforeningen SIND
Område: Uganda og Danmark
Beløb: 16.692 kr.
Periode: Maj 2015

Der ansøges om midler til dækning af to forskellige kurser, dels et til Danida Fellowship kursus rettet mod direktøren for mental Health Uganda (MHU) og et monitoreringskursus for medlemmerne i SIND sammen med direktøren for MHU. Begge kurser er kapacitetsopbyggende og forventes at forbedre administrationen og monitoreringen af projekter støttet af Handicappuljen.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.