Du er her:

Aktivitet: Short Term Consultant for joint training in organizational development (Fase 1 og 2)

Organisation: Dansk Handicap Forbund, Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap-Idræts Forbund
Område: Uganda
Beløb: 149.000 kr. + 149.000 kr.
Periode: April 2013 + August - december 2013

I første fase (april 2013) faciliterede en dansk konsulent udviklingen og afprøvningen af træningsmateriale til organisationsudvikling som skulle styrke kapacitetsopbygningen af de tre organisationers partnere i Uganda.

Denne bevilling, fase to, er en opfølgning i august og november 2013, med brug af en lokal konsulent. 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.