Du er her:

Aktvitet: Ekstern evaluering af Mental Health Uganda

Organisation: Landsforeningen SIND
Område: Uganda
Beløb: 184.857 kr.
Periode: Marts - april 2014

Formålet med at ansætte en korttidskonsulent til at gennemføre en ekstern evaliering for MHU er, at SIND for et realistisk billede af mulige strategiske veje for MHU – det vil styrke MHU i en læringsbaseret og bæredygtig udfasning af samarbejdet mellem SIND og MHU. Samarbejdet har været bygget op af mange små kortvarige ansøgninger/projektperioder.

Der har aldrig været foretaget en ekstern evaluering af organisationens bæredygtighed, kapacitet, udviklingspotentiale, samt opsamling af læringsresultater i årene organisationen har fået støtte. Da der forventes at være en udfasning af støtte fra SIND med midler fra DH, er det væsentligt, at en strategi for udfasning afdækkes. Der ansætte en korttidskonsulent til at gennemføre en ekstern evaluering og en ”debriefing” af resultater for MHU og SIND.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.