Du er her:

Forundersøgelse: Capacity Building pre-study

Organisation: SUMH
Geografisk område: Uganda
Beløb: 95.000 kr.
Periode: September 2017

Denne forundersøgelse har til formål at undersøge, hvorledes et forsat samarbejdsprojekt imellem NUDIPU-Youth og SUMH ville kunne udføres – samt hvilke områder og mål det ville skulle fokusere på.

Vores organisationer har arbejdet sammen siden 2010, og vi ønsker at fortsætte dette samarbejde efter slutningen på vores store udviklingsprojekt, Empowerment of the YWDs Movement in Uganda, i 2019. Forundersøgelsen ville danne grobunden for en dybdegående undersøgelse af muligheden for aktuelt at forsætte dette samarbejde. Ved en eventuel forundersøgelsesrejse ville vi derfor undersøge, hvorledes et fremtidigt samarbejde ville kunne tage form, hvad det ville skulle fokusere på, og hvordan begge partnere ville kunne bidrage ligeligt til udførelsen af det.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.