Du er her:

Forundersøgelse: Fysioterapi til CPs i Uganda

Organisation: Spastikerforeningen
Geografisk område: Uganda
Beløb: 186.394 kr.
Periode: Januar - februar 2017

Der søges om en forundersøgelse til et projekt om organisationsudvikling af Ugandas Landsforening for mennesker med Cerebral Parese (UNAC) og om bevægelse og fysioterapi som et strategisk redskab til rehabilitering af mennesker med CP i Uganda. Spastikerforeningen vil således undersøge mulighederne for et sådant projekt og starte formuleringsprocessen med partnerorganisationen UNAC i Uganda. Mulige komponenter i det kommende projekt er 1) at opbygge kapaciteter hos UNAC i at arbejde med forældre og hjælpere til mennesker med CP om brug af bevægelse og fysioterapeutiske metoder, og 2) at opbygge UNACs organisatoriske kapaciteter, heriblandt en styrkelse af organisationen som en medlemsorienteret forening.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde