Du er her:

Forundersøgelse: Identifying new pathways for working with the physical disability fraternity in Uganda

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Uganda
Beløb: 63.995 kr.
Periode: Februar - maj 2018

Partnerskabet bag projektet: "Capacity Building for Sustainable Development" skal søge nye veje, efter at partnerne bag projektet (UNAPD, SIA, BISOU, DHF, PD, HJSF) har trukket ansøgningen til en fase II tilbage. Skellene i den organisatoriske kapacitet mellem de tre ugandiske partnere blev for store til at kunne rummes indenfor projektet. Der er dog stadig et stort udviklingspotentiale, som vi gerne vil finde undersøge mulighederne for at udvikle nye rammer for med denne forundersøgelse. Heriblandt:

  • Et samarbejde mellem Uganda Action on Physical Disability (UNAPD) og DHF om videreudvikling og udnyttelse af en eller flere af UNAPD's spidskompetencer indenfor fortalervirksomhed.
  • Et samarbejde mellem DHF og en kreds af mindre og/eller nyere diagnoseforeninger indenfor fysisk handicap om et fælles tilbud omkring støtte til organisatorisk udvikling.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.