Du er her:

Forundersøgelse: Latrins for disabled school children in Uganda

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Uganda
Beløb: 40.789 kr.
Periode: November - december 2014

Udvikling og test af prototyper til handicap latrin i de lokale skoler i Kampala. Formålet med projektet er at støtte den lokale handicaporganisation Ugandan National Action on Physical Disability i at påvirke det ugandiske Undervisningsministerium så fremtidigt skolebyggeri i Uganda har velfungerende handicaplatriner, og handicappede børn kan komme i skole på lige fod med andre.

Målet er at udvikle og afprøve prototyper for handicaplatriner i skoler i Uganda med henblik på implementering og skallering. Udviklingen af latrinerne foregår i en samskabende designproces med ugandiske og danske studerende samt frivillige omkring handicaporganisationen Ugandan National Action on Physical Disability og lokale fagpersoner og eksperter. De udviklede prototyper vil blive vurderet i forhold til den eksisterende model beskrevet og illustreret i tilgængelighedsmanualen (se bilag 1), vedrørende brugervenlighed og pris.

Den samskabende proces gennemføres med 25-30 deltagere i en 2 1/2 ugers workshop i den lokale kontekst, hvor latrinerne skal anvendes, idet Ugandan National Action on Physical Disability udpeger en egnet skole i eller omkring Kampala.

Der søges om midler til at planlægge og gennemføre et 5 dages feasibilitystudy i Uganda i samarbejde med den lokale handicaporganisation Ugandan National Action on Physical Disability. Forundersøgelsen vil:

 • diskutere og fastlægge formål og mål med projektet samt de overordnede rammer
 • gennemgå og fastlægge aktivitetsplan for workshop og efterfølgende implementering
 • diskutere og fastlægge designprocessen og de metoder der anvendes i den
 • undersøge og udvælge kontekst og lokalitet for workshoppen
 • undersøge og udvælge værkstedsfaciliteter og -indretning
 • gennemgå og færdiggøre materialelister
 • identificere og udpege interessenter, målgruppe og workshopdeltagere
 • tilrettelægge rekrutteringsprocessen
 • gennemgå og fastlægge tidsplan for det samlede projekt inklusiv ansøgningsproces
 • gennemgå og fastlægge budget
 • se på logistik (hotel, lokal transport osv.)

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.