Du er her:

Forundersøgelse: Planning a new future for BISOU

Organisation: Hjerneskadeforeningen
Geografisk område: Uganda
Beløb: 54.930
Periode: Februar-april 2018

BISOU var partner i Capacity Buulding for Sustainable Development (CBSD) projektet, men kom ud i svær bølgegang da revisionen af organisationens regnskaber i foråret 2017 afslørede, at organisationens projektledelse systematisk havde stjålet projektmidler gennem årene. BISOUs bestyrelse har siden maj 2017, med støtte fra CPSD projektet og Hjerneskadeforeningen, arbejdet hårdt for at forfølge korruptionssagen og genoprette organisationen. En forundersøgelsesrejse i februar 2018 vil sammen med BISOUs bestyrelse planlægge et partnerskabssprojekt, der skal støtte BISOUs reorganisering. Der skal formodentlig udarbejdes ny organisationsplan, vedtægter, forretningsmodel og strategisk plan. Det skal altså sammen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.