Du er her:

Forundersøgelse: Planning workshop for building a strong movement of people with physical and cognitive disability in Uganda

Organisation: Dansk Handicap Forbund, Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap-Idræts Forbund
Område: Uganda
Beløb: 56.000 kr.
Periode: Maj 2013

Ansøgning om bevilling til afholdelse af workshop og møder i forbindelse med udformningen af projektforslag for fælles aktiviteter mellem 3 danske (DHF, DBIA og DHIF) og 3 ugandiske partnere (BISOU, UNAPD og SIA).

De tre danske og tre ugandiske organisationer har siden midten af 2012 arbejdet på udvikling af et fælles projektforslag, som forventes fremsendt til DH i slutningen af september 2013.

Den ansøgte bevilling skal primært dække omkostninger til afholdelse af en sidste planlægningsworkshop og møder, hvor de seks organisationer færdiggøre konceptnoter for de foreslåede komponenter, LFA, aktivitetsplan, budget, målgruppe og stakeholderanalyse mv.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.