Du er her:

Forundersøgelse: Sustainability pre-study

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Uganda
Beløb: 94.132 kr.
Periode: august - september 2019

Forundersøgelsen er en vigtig del af et langt partnerskab imellem UPPID og LEV. Efter LEV udfasede sin økonomiske støtte til UPPID, har partnerorganisationen kæmpet med at opretholde sit aktivitetsniveau og de seneste år kæmpet for overlevelse. Forskellige faktorer gør sig gældende ift. UPPIDs udfordrede situation, og i samarbejde med LEV er de forskellige faktorer blevet analyseret og derefter prioriteret.
Forundersøgelsen skal afdække om der er andre væsentlige faktorer, samt undersøge pro-aktive foranstaltninger, der kan sikre UPPIDs fortsættelse.
Forundersøgelsen vil trække på resultater fra en Outcome Harvesting workshop i Uganda, input fra UPPIDs medlemmer, LEVs erfaring fra andre partnere og andre handicaporganisationer i Uganda, som har vist sig at være mere bæredygtige.    

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.