Du er her:

Kursus: Global Line 2016

Organisation: Hjerneskadeforeningen
Geografisk område: Uganda
Beløb: 246.314 kr.
Periode: august - december 2016

Hope og Abdul er aktive i udviklingen af deres egen organisation BISOU og organisere unge der har en erhvervet hjerneskade bla. gennem sport. Kapacitets opbygning af unge tillidsfolk er vigtigt for opbygningen af en stærk organisation af mennesker med hjerneskader i Uganda. Dette forløb ses derfor som en integreret del af den kapacitets opbygning BISOU i forvejen får via samarbejde med Hjerneskadeforeningen/DHF.
Opholdet på Egmont suppleres med besøg hos Hjerneskadeforening Skive hvor eleverne vil lære om bla.:

  • Planlægning af et bestyrelsesmøde i overensstemmelse med vedtægter.
  • Hvordan bestyrelses arbejder i praksis gennem at lede og motivere frivillige.
  • Lokal foreningens rolle i lokal samfundet.


Eleverne vil besøge genoptrænings centre for Hjerneskadet i Skive Kommune, samt møde en Hjerneskadekoordinator der vil fortælle om de muligheder borger i Skive Kommune har.
Eleverne vil besøge to forskellige familier i eget hjem så lære om deres forløb og hvordan de opfatter det at være ramte.
Der er også planlagt socialt samvær så eleverne kan koble fra, have en fri eftermiddag væk fra skolen og de andre elever.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.