Du er her:

Læring og udvikling: Uddannelsesrejse samt rejse til oplysning om forhold for psykisk sårbare i Uganda og monitorering af kvindeprojekt

Organisation: SIND – Landsforening for psykisk sundhed
Geografisk område: Uganda
Beløb: 20.207 kr.
Periode: Juni 2019

Indsatsen har fire formål. For det første, at Rasmus skriver en artikel om SMH's samarbejde med MHU og deres arbejde med psykisk sårbare i Uganda til SIND Bladet, skriver et indlæg i en dansk avis om psykisk sårbarhed i Afrika eller udviklingslande samt laver opdateringer på SMH's Facebookside. Det større formål hermed er, at bidrage til oplysning og debat om sagen og styrke kendskab i SIND til vores arbejde. Det andet formål er at deltage i en monitorering af kvindeprojektet SMH og MHU samarbejder om. Denne skal anvendes til vores læring i SMH og i dialogen med MHU om bedst mulig udnyttelse af ressourcer og læring. Det tredje formål er at Rasmus introduceres for SMH's arbejde i Uganda og dermed vores udviklingsarbejde generelt. Denne uddannelsesdel skal foregå ved at Rasmus deltager i workshops, samtaler og besøg med de to øvrige deltagere på monitoreringsrejsen, Else Lillebæk Nielsen og Gertrude Halkjaer (der på samme tur monitorerer hele samarbejdet med MHU).

 Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.