Du er her:

"Access to Health is My Right": Rehabilitation of homeless women with mental illness in Kampala

Organisation: SIND
Område: Uganda
Beløb: 499.857 kr.
Periode: oktober 2018 - marts 2030

Målet for dette projekt er at udvikle og teste en model for rehabilitering af psykisk syge hjemløse kvinder - nogle med små børn, som lever på gaderne i Kampala. Gennem projektet kan kvinderne overføres til de behandlingstilbud, de har brug for, og når de er klar til det, genforenes med deres familier. Projektet vil tillige generelt forbedre sikkerheden og sundhedstilstanden for de kvinder, der stadig lever i gaderne ved at etablere aftaler med sundhedssystemet om at modtage de kvinder, der stadig lever i gaderne ved at etablere aftaler med sundhedssystemet om at modtage kvinderne på lige fod med alle andre og i øvrigt skabe dialog i lokalsamfundene om kvindernes behov for beskyttelse og sympati. Projektet kan i verdensmål for bæredygtighed placeres i kategori 3: sundhed og trivsel.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.