Du er her:

Projekt: Bridge project

Organisation: Sammenslutningen af Unge med Handicap
Geografisk område: Uganda
Beløb: 2.999.894 kr.
Periode: April 2019 - december 2020

Samarbejdet mellem NUDIPU-Youth, NUDIPU og SUMH har eksisteret siden 2007. Dette projekt har til formål at kapacitetsopbygge organisationerne, således at vi i fremtiden kan implementere bedre og mere effektive projekter. Derudover er det en del af bæredygtighedsstrategien, således at partnerorganisationerne fremover selv kan søge og implementere projekter gennem andre donorer. Projektet har ligeledes til formål at styrke inddragelsen og indflydelsen af de unge frivillige, der arbejder lokalt på projektet, samt styrke udviklingen af en selvstændig ungdomsorganisation. Dette gælder både i en ugandisk og i en dansk kontekst, hvor projektet skal være af, for og med handicap. Projektet er blevet udarbejdet i tæt samarbejde mellem partnerne og implementering vil ligeledes være ligeligt fordelt mellem organisationerne. 

 Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.