Du er her:

Projekt: Building a Sustainable Mental Health Uganda

Organisation: Landsforeningen SIND
Område: Uganda
Beløb: 2.300.040 kr.
Periode: Januar 2015 - december 2018

Målet for SINDs udfasningsprojekt er at styrke kapaciteten i Mental Health Uganda,så den er i stand til at søge midler til sine kærne aktiviteter som fortalervirksomhed og forbedring af livskvaliteten, både social og økonomisk, for mennesker med en psykisk sygdom.

Projektet vil styrke kapaciteten i 8 distrikts Associationer og dermed skabe en bæredygtig decentralisering af organisationens indsats. Projektet vil endvidere støtte, at MHU efter udfasningen skal være økonomisk uafhængig af SIND og være finansieret af en ny hoveddonor.

Projektet har taget udgangspunkt i en Ekstern Evaluering af de sidste 5 års samarbejde mellem SIND og MHU og projektets mål er formuleret i forlængelse af evalueringsrapportens resultater.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.