Du er her:

Projekt: Building Strategic Alliances for Disability Rights in Uganda

Organisation: Dansk Handicap Forbund og Parasport Danmark
Geografisk område: Uganda
Beløb: 3.420.872 kr.
Periode: August 2018 - November 2020

DHFs og Parasport Danmarks ugandiske partner UNAPD vil opbygge tre brede civilsamfundskoalitioner for handicappedes rettigheder. Koalitionerne vil samle handicaporganisationer og allierede i civilsamfund og erhverv i fælles arbejde for inklusion I job og erhverv, fysisk tilgængelighed og handicapidræt. Koalitionerne vil nyde god af og vil skabe bæredygtighed for UNAPDs oparbejdede resultater og erfaringer fra mange års arbejde i de de tre områder. Projektet vil støtte UNAPD til at facilitere koalitionernes møder og aktiviteter, erfaringsudveksling og indsamling af documentation, og samtidig udvikle UNAPs kapacitet til partnerskabsstyring, monitorering og dokumentationsarbejde. Endelig vil en handicapdrætsbevægelse, der er blevet opbygget siden 2011, blive konsolideret.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.