Du er her:

Capacity building, knowledge sharing and management for a Sustainable Mental Health Uganda

Organisation: SIND
Område: Uganda
Beløb: 1.459.470
Periode: januar 2019 - december 2020

Målet for dette projekt er at følge op på et 4-årigt udfasningsprojekt, som ikke helt kom i mål. Projektet skal øge muligheden for at Mental Health Uganda fremadrettet kan agere som en økonomisk velfungerende NGI gennem fundraising til nye projekter og til dækning af faste udgifter- Projektet skal samtidig overføre den erfaring og viden MHU har fået gennem opbygning af udvalgte medlemsdistrikter til 4 nye distrikter. Modellen i udfasningsprojektet har vist sig at være effektiv i et arbejde med selvfinansierende medlemsdistrikter og skal derfor videreføres. Udgangspunktet i projektet er rettighedsbaseret og skal give MHU's medlemmer adgang til de samme udviklingspotentialer i det ugandiske samfund som alle andre borgere har. Det vedvarende arbejde for grundlæggende rettigheder som fx adgang til behandling i nærområdet og gratis medicin er også en del af projektet.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.