Du er her:

Capacity building of emerging DPOs

Organisation: Dansk Handicap Forbund, Hjerneskadeforeningen og Spastikerforeningen
Område: Uganda
Beløb: 4.988.079 kr.
Periode: Januar 2019 - april 2021

Otte mindre ugandiske handicaporganisationer indenfor rygmarvsskade, hjerneskade, cerebral parese, gigt, albinisme, seglcelle anæmi og mennesker med handicap der lever med HIV/AIDS, går sammen i et partnerskab om organisationsudvikling med støtte til ledertræning, udvikling af regnskabs- og medlemssystemer, udvikling af lokalafdelinger og udvikling af kapacitet til at støtte medlemmer i at leve med deres handicap/diagnose. Da partnerne gennemgående har svag kapacitet til planlægning og projektforvaltning, er projektet efterspørgselsdrevet så det kan efterkomme trænings-, rådgivnings- og aktivitetsbehov i det tempo og omfang som partnerne udvikler dem. Endvidere oprettes et DHF projektkontor for at støtte og forvalte indsatsen ved at yde organisationsrådgivning, forvalte træningsprogrammet, lede monitorering og forvalte en pulje til støtte af initiativer i lokalafdelings- og foreningsregi. Fra Danmark fortsætter Spastikerforeningen og Hjerneskadeforeningen med at følge deres udviklingspartnerskaber igennem projektet. Gigtforeningen, RYK, Dansk Forening for Albinisme og HIV Danmark er endvidere inviteret med i en faglig følgegruppe, med håb fra DHFs side om, at de kan få interesse for et udviklingspartnerskab hen ad vejen.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.