Du er her:

Projekt: Empowering children with disablity through sports in Uganda

Organisation: Dansk Handicap-Idræts Forbund
Område: Uganda
Beløb: 499.565 kr.
Periode: Juli 2014 - juni 2016

Børn med handicap er meget dårligt stillet i Uganda. Ofte bliver de misrøgtet ligesom skolegang langt fra er en selvfølge. Idrætten er et stærkt middel til at øge børnenes fysiske og mentale kapacitet ligesom det kan være med til at sætte fokus på at det der er muligt – på trods af et handicap. Med denne ansøgning ønsker vi at intensivere arbejdet og engagere op mod 500 børn og 500 forældre. Vi vil koncentrere vores indsats til de to regioner vi allerede arbejder i: Jinja og Luwero. Ved at udvide vores allerede eksisterende engagement ønsker vi at opnå bedre muligheder for udbredelse og samtidig mener vi på denne måde bedre at kunne sikre fastholdelse af aktiviteterne når projektet ophører.

Idrættens evne til at inkludere handicappede børn med ikke-handicappede børn er veldokumenteret i mange undersøgelser, ligesom idrættens evne til sætte fokus på evner frem for mangler. Sluttelig er der det åbenlyse – at idrættens bidrager til den fysiske såvel som den mentale sundhed og dermed kapacitetsopbygning. Som det vil fremgå af ansøgningen er det nogle af de centrale parametre vi ønsker at adressere gennem dette projekt.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde