Du er her:

Projekt: Empowerment of the YWDs-movement in Uganda

Organisation: Sammenslutningen af Unge med Handicap
Geografisk område: Uganda
Beløb: 2.881.243 kr.
Periode: November 2015 – marts 2019

Projektets formål er at unge med handicap i Uganda bliver deltagere i organiserede fællesskaber, hvor de kan få indflydelse på deres egen livssituation. Derfor er der behov for at styrke unge med handicap til at være og se sig selv som medskabende frivillige og rollemodeller i organiserede fællesskaber, at styrke inklusionen af unge med handicap i og udenfor handicapbevægelsen, og øge bevidstheden om unge med handicap i samfundet. For at styrke de unge i handicapbevægelsen, vil projektet gennem NUDIPU-youth strategisk arbejde med mobilisering og kapacitetsopbyg-ing af unge frivillige i de eksisterende handicaporganisationer, dialogmøder og workshops mellem interessenter i og uden-for handicap bevægelsen, samt styrkelse af unge med handicap i selvtillid, basale rettigheder og frivillighed på græsrodsni-veau og nationalt. Ved projektets afslutning forventes det, at handicapbevægelsen i Uganda har givet mere plads til, at unge med handicap kan være aktive udviklingsagenter i deres organisationer, og at flere unge med handicap er blevet inkluderet i generelle programmer og projekter i civilsamfundet.

 Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.