Du er her:

Projekt: Keeping Epilepsy in the light; Consolidating Achievements and Capacity of ESAU

Organisation: Epilepsiforeningen
Område: Uganda
Beløb: 2.493.737 kr.
Periode: Maj 2015 – april 2018

Projektet har til formål at afslutte det samarbejde mellem DEA og ESAU, som indledtes i 1998. Det er målet at sikre konsolidering af ESAU’s aktiviteter gennem udvikling og replikation af god praksis, erfaringsindsamling samt uafhængighed af økonomisk støtte fra DEA. Projektet ligger sig tæt op ad ESAU’s strategiske plan og har indarbejdet anbefalingerne og forslaget til exit-strategi fra den netop afsluttede review og kapacitetsundersøgelse.

Der arbejdes således med 3 delmål i projektet:

  1. Organisationsudvikling med fokus på konsolidering, fundraisng og dokumentation af ESAU nøgleaktiviteter,
  2. National fortaler virksomhed og styrkelse af eksterne relationer,
  3. Oplysning og information med et særligt fokus på unge, både med og uden epilepsi. Identifikation af donorer, udarbejdelse af projektforslag og dannelse af strategiske alliancer vil blive højt prioriteret, hvorfor ESAU fokuserer på en mindre geografisk dækning og direkte målgruppe.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.