Du er her:

Projekt: Network building between Spinal Injuries Association Uganda and Danish Spinal Injury actors

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Uganda
Beløb: 150.494 kr.
Periode: December 2016 - april 2017

Dansk Handicap Forbund vil i samarbejde med vores partnerorganisation Spinal Injuries Association (SIA) Uganda gennemføre et partnerskabs projekt i Danmark. Det overordnede mål er at styrke SIAs kapacitet til at udvide deres organisations arbejde med stærke og bæredygtige lokal afdelinger, styrke SIAs udvikling og arbejde gennem et udvidet og styrket netværk til danske aktører og organisationer der arbejder med rygmarvsskade, samt udvide SIAs kendskab til rehabiliteringsaktiviteter og hjælpemidler. Ved at styrke SIA organisatoriske struktur, vil de kunne oprette flere lokal afdelinger og derved nå ud til flere personer med rygmarvsskade, hjælpe dem til at få den nødvendige rehabilitering for at overleve deres trauma og igen blive aktive medlemmer af deres lokalsamfund. Det er ligeledes afgørende at udbygge SIAs netværk, for at forbedre vidensdeling og inspiration til SIAs arbejde i Uganda. Endvidere vil SIA opnå ny viden om rehabilitering og hjælpemidler, og derved forbedre deres rehabiliteringsaktiviteter, men ligeledes styrke deres fortalervirksomhedsarbejde for rygmarvsskadedes ret til rehabilitering og hjælpemidler. Projektet sigter efter at få udarbejdet konkrete aktivitetsplaner, samarbejdsaftaler samt netværksplaner rettet mod at styrke SIAs stemme i kampen for lige rettigheder for folk med rygmarvsskade i Uganda.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.