Du er her:

Projekt: Njia Mbele - The way forward

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Uganda/Afrika
Beløb: 499.279 kr.
Periode: August 2016 - januar 2017

”Njia Mbele – The way forward” er en partnerskabsaktivitet for Inclusion Africa og LEVs øvrige nøglepartnere. Inclusion Africa er den afrikanske paraplyorganisation for organisationer, som arbejder for mennesker med udviklingshæmning. Initiativet til aktiviteten blev taget i samarbjede på en lignende pan-afrikansk konference, december 2015. Partnerskabsaktiviteten varer 5 dage og består af to sammenhængende dele: et 3-dages kursus i fundraising og et 2-dages fremtidsværksted. Kurset i fundraising tager udgangspunkt i deltagernes egne aktuelle udfordringer og omfatter en række praktiske øvelser, udveksling af erfaringer med en lokal selvhjælpsgruppe af udviklingshæmmede samt besøg af relevante donorer. I forlængelse heraf fokuserer fremtidsværkstedet på bæredygtighed i bredere forstand og deltagerne vil drøfte, hvordan de bedst løser fælles problemer og styrker de udviklingshæmmedes organisationer, så de får en stærkere stemme i Afrika. Fremtidsværkstedet vil resultere i en handlingsplan for vejen videre mod et stærkt afrikansk netværk af selvstændige, bæredygtige organisationer.
Det langsigtede mål er at organisationerne får mere indflydelse på de nationale politiske dagsordener og i højere grad er med til at sikre at FNs Handicapkonvention realiseres også for mennesker med udviklingshæmning. Partnerskabsaktiviteten foregår i Uganda og omfatter repræsentanter fra Uganda, Rwanda, Ghana, Sydafrika, Mauritius, Zanzibar, Kenya og Malawi.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.