Du er her:

Projekt: Safari Bado – The journey continues

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Uganda
Beløb: 2.250.000 kr.
Periode: Januar 2014 - juni 2015

Projektet har til formål at afrunde samarbejdet mellem LEV og UPPID, der blev indledt i 1998. Det er målet at sikre organisatorisk og finansiel bæredygtighed i UPPID – og dermed organisationens fortsatte arbejde for fuld inklusion af mennesker med udviklingshæmning i overensstemmelse med FNs konvention for mennesker med handicap.

Der arbejdes med 3 delmål i projektet, som skal sikre dette:

  1. Øget inklusion af mennesker med udviklingshæmning i UPPIDs ledelse, i fortalervirksomhedsaktiviteter samt i statslige tilbud/services, især uddannelse og fattigdomsorienterede programmer. 
  2. Øget national synlighed ifm fortalervirksomhed samt mere målrettet og strategisk fundraising
  3. Øget demokrati og proaktiv ledelse i organisationen.

Målene tager afsæt i UPPIDs strategiske plan (2013-2017.) og projektet er tilrettelagt på baggrund af Exit-strategi udarbejdet af ekstern konsulent, i forbindelse med teknisk review af LEV/UPPID samarbejdet, oktober 2013.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.