Du er her:

Projekt: Support to the 4th MHU General Assembly, recruitment of a new executive director and preparing for an External Evaluation

Organisation: Landsforeningen SIND
Område: Uganda
Beløb: 199.000 kr.
Periode: Januar - juli 2014

Projektet skal sikre, at MHU får midler til at understøtte organisationens bæredygtighed i en sårbar tid, hvor organisationen står overfor ikke at kunne gennemføre sin 4. generalforsamling, ansættelse af ny direktør og bæredygtig organisatoriske udfordringer i form af: Manglende strategiske tiltag og fremsynethed i organisationens drift og udvikling. Den sårbare periode som organisationen står overfor vil kunne få store konsekvenser for mennesker med en sindslidelse og deres familier i Uganda.

MHU er en central organisation til at varetage de sindslidendes interesser og adgang til livsvigtig behandling. SIND, styregruppe for MHU har en rådgivende rolle i denne sårbare periode for organisationens fremdrift og bæredygtighed.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.